KIMIKO NAKAYAMA - MADO KARA ROMA GA MIERU

back 1982


Kimiko Nakayama - Mado Kara Roma Ga Mieru

7PL-77, Phonogram Japan

  1. Mado Kara Roma Ga Mieru (Paul Mauriat - Gerald Gambus)
  2. Akumappoku Tenshi